ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 
Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό κατά την παράδοση του, πρέπει να προηγείται αυστηρά πρώτα τηλεφωνική συνεννόηση για την επιστροφή του με χρέωση της εταιρείας, με την προυπόθεση υπόδηξης συνεργαζόμενης μεταφορικής ή courier από την εταιρεία. Η επιστροφή γίνεται αποδεκτή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του τιμολογίου.

Στις περιπτώσεις επιστροφής τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν και στην πλήρη συσκευασία τους.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Σε περίπτωση που ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των παραπάνω, άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος, αφού έχει προηγηθεί αυστηρά πρώτα τηλεφωνική συνεννόηση, μπορεί να επιστρέψει το προϊόν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του τιμολογίου με δική του χρέωση.
Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και στην πλήρη συσκευασία του.