Οι παρακάτω όροι και κανόνες ισχύουν για το όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας και καθορίζουν τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.riniotis.gr. Σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας διότι προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

 Κάθε περαιτέρω χρήση και περιήγηση προϋποθέτει ότι έχετε ενημερωθεί και κατανοήσει τους όρους λειτουργίας καθώς επίσης συνεπάγεται ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων και προϋποθέσεων και τη δέσμευσή σας από αυτούς, ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς ή μέρος τους, θα πρέπει να μην εγγραφείτε και να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας.

 Η εταιρεία ΡΗΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει αυτούς τους κανόνες χρήσης . Για τις αλλαγές, προσθήκες ή διαγραφές αυτές θα ενημερώνεστε είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχετε στην εγγραφή σας, είτε μέσω της ανακοίνωσης/ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα. Οι αλλαγές θα τίθενται σε άμεση εφαρμογή μετά τη σχετική ανακοίνωση και ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν δεν επιθυμείτε να κάνετε δεκτούς τους νέους όρους και κανόνες θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εάν εξακολουθήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μετά την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε εφαρμογή οι αλλαγές, η χρήση από εσάς της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος δηλώνει την συγκατάθεση και δέσμευσή σας στους νέους όρους και κανόνες χρήσης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από το ελληνικό και διεθνές δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναμετάδοση, ψηφιακή ή αναλογική αναπαραγωγή του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου www.riniotis.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωση τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς σχετικές συνθήκες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος, η ακυρότητα του σε καμία περίπτωση δεν θίγει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.riniotis.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

H παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στην ιστοσελίδα www.riniotis.gr.

 Τα μέλη και οι χρήστες της ιστοσελίδας βεβαιώνουν ότι οι λεπτομέρειες και τα στοιχεία που μας παρέχουν κατά την εγγραφή τους είναι ακριβή και πλήρη. Η εταιρεία ΡΗΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση χορήγησης λανθασμένων, ανακριβών ή μη έγκυρων στοιχείων. Τα μέλη έχουν δικαίωμα διόρθωσης και ανανέωσης των προσωπικών τους στοιχείων ανά πάσα στιγμή μέσω της ιστοσελίδας μας. Σε κάθε περίπτωση η εγκυρότητα, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων αποτελεί ευθύνη των μελών / χρηστών της www. riniotis.gr.

 Τα προσωπικά στοιχεία του εκάστοτε χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από το www. riniotis.gr με σκοπό την υποστήριξη, διεκπεραίωση, προώθηση και εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής είτε αυτό αφορά εμπορικής φύσεως συναλλαγή είτε απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση. Όταν στέλνετε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη.

 Η εταιρεία ΡΗΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ δεν κοινοποιεί ή διανέμει με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, σε κανένα οργανισμό, συνεργάτη ή τρίτο, οποιαδήποτε πληροφορία αφόρα στους πελάτες και χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας, παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις αρμόδιες αρχές εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και την περιουσία μας, να προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του διαδικτυακού τόπου www. riniotis.gr και τέλος για να προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας.  

Η εταιρεία ΡΗΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ δύναται να χρησιμοποιεί cookies για να κάνει λειτουργική και εύχρηστη την παρούσα ιστοσελίδα και να βελτιώσει τη δομή και το περιεχόμενο της. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους υπολογιστές και τα αρχεία των χρηστών της ιστοσελίδας μας και είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας www.riniotis.gr.