ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021

Ισχύει ο έντυπος κατάλογος 2020-2021
Ακολουθούν διευκρινίσεις για κωδικούς που είτε έχουν καταργηθεί είτε αναμένονται.

 

Οι κάτωθι κωδικοί καταργούνται:

σελ.1 ΑΟΝ2, ΑΟΝ1
σελ. 4 Η60, Η41, Η57, ΒΑΛ3/1, Υ91
σελ.7- 17 όλοι οι κωδικοί που ξεκινούν με Η16, Τ72, Η59
σελ. 11 0/1Α36
σελ. 16 όλες οι πεταλούδες
σελ.18 119, 111
σελ.20 ΚΣ1, Β38
σελ.21 GL1 – ...

Ισχύει ο έντυπος κατάλογος 2020-2021
Ακολουθούν διευκρινίσεις για κωδικούς που είτε έχουν καταργηθεί είτε αναμένονται.

 

Οι κάτωθι κωδικοί καταργούνται:

σελ.1 ΑΟΝ2, ΑΟΝ1
σελ. 4 Η60, Η41, Η57, ΒΑΛ3/1, Υ91
σελ.7- 17 όλοι οι κωδικοί που ξεκινούν με Η16, Τ72, Η59
σελ. 11 0/1Α36
σελ. 16 όλες οι πεταλούδες
σελ.18 119, 111
σελ.20 ΚΣ1, Β38
σελ.21 GL1 – GL16AG, Δ3
σελ.24 Μ13, Μ51

σελ.25 Μ26, Μ44Χ
σελ.27 0/13, 0/06
σελ.29 Μ34
σελ.30 Β49, Β25
σελ.31 Β26Σ, Β26ΣΜ, Σ3
σελ.34 Υ18Κ
σελ.35 Υ70Σ, Υ66, Υ152
σελ.36 Υ111

σελ.38 Υ138
σελ.39 Υ18
σελ.40 Υ83, Υ68
σελ.41 Υ96
σελ.42 Τ72, ΤΡ53
σελ.43 Τ82, ΤΡ48ΚΜ
σελ.44 Τ87, Τ83, Η16Α, Τ92Λ
σελ.45 ΤΡ48, Τ84

σελ.46 ΤΖ6, ΚΣ1
σελ.47 GH9
σελ.48 Β32, ΤΡ20
σελ.50 ΤΡ53, Τ3ΜΠΕΖ Τ3ΛΕΥΚΟ Τ3ΣΙΕΛ, Τ3ΤΥΡΚΟΥΑΖ, Τ2ΣΙΕΛ, Τ2ΜΕΝΤΑ (έχει έρθει με χρυσό κρικάκι Τ4ΣΙΕΛ, Τ4ΜΕΝΤΑ)
σελ.51 ΛΕ9, ΛΕ13, Β78Ρ, ΛΕ2, ΛΕ6
σελ.53 Μ21Χ, Μ71
σελ.56 ΜΑΡ18, ΜΑΡ20, ΜΑΡ23
σελ.57 ΜΑΡ4Ρ, ΜΑΡ4ΣΜ, ΜΑΡ3Ρ, ΜΑΡ6Ρ, ΜΑΡ3Σ, ΜΑΡ4Σ
σελ.59 ΜΑΡ46
σελ.61 Λ11

σελ. 65 Η12Λ, Η12Τ, ΞΚ5, ΞΚ8
σελ.69 ΑΟΝ2
σελ.72 Η6Μ, Η54

σελ.73 Η53,ΤΡ91, ΤΡ91Ε, ΤΡ91ΣΜ
σελ.74 Β79Χ, Β79Μ
σελ.75 ΛΣΓ
σελ.80 ΤΒ2-4έως8

σελ.81 Α39Κ, Α26
σελ.83 Α57
σελ.88 ΑΟΝ2, 119, GL53

 

 

Οι κάτωθι κωδικοί έχουν τελειώσει και αναμένονται:

σελ.2 ΒΑΛ6Α, ΒΑΛ7Α, ΒΑΛ16, ΒΑΛ1Α
σελ.3 ΒΑΛ20, ΒΑΛ22, ΒΑΛ24, ΒΑΛ26, ΒΑΛ21
σελ. 20 Μ107
σελ.23 ΒΑ41, ΒΑ44, ΒΑ45, ΒΑ40, ΒΑ34, ΒΑ46
σελ. 24 Μ77
σελ. 29 Μ40, Μ38, Μ29
σελ.30 ΤΡ31

σελ.32 Β61
σελ.42 Β59
σελ.43 Β75
σελ.48 ΤΡ55 και ΤΡ56/ΤΡ57
σελ. 54 ΜΑΡ8Χ

σελ.55-56 ΜΑΡ11Σ, ΜΑΡ10ΚΜ, ΜΑΡ14, ΜΑΡ12Ρ, ΜΑΡ12Κ, ΜΑΡ11Κ
σελ.60-61 Λ18Α, Λ19μ, Λ19ΣΜ, Λ15Ρ/ΣΜ/Λ, Λ16Ρ/ΣΜ/Λ, Λ21Ε, Λ21Ρ, Λ20Α, Λ20ΣΜ, Λ20Ρ, Λ20ΜΟΒ
σελ.62-63 Λ29, Λ30, Λ31, Λ24, Λ26, Λ27
σελ.64 ΤΡ49Σ
σελ.67 Λ32
σελ. 68 ΠΑΜ
σελ.74 Β81Ρ, Β80Ρ, Β80Μ, Β80Λ
σελ. 87 Α140, Α145, Α146


Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων:
σελ. 24 Μ50
σελ.80 όλα τα αντικείμενα

Τυπογραφικό λάθος

σελ.82 η επάνω δεξιά ροζ κορδέλα είναι η Α110 και όχι η Α100

Αλλαγές τιμών
σελ.2-3 Όπου είναι 52390 γίνεται 52890 ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΑΛ27
σελ.2-3 Όπου είναι 52100 γίνεται 52500
σελ.7- 17 Όλοι οι κωδικοί που ξεκινούν με ΛΕ1Α 5032
σελ.20 Μ107 5220
σελ.63 Λ24 5050
σελ. 62-63 Λ25, Λ26, Λ27, Λ28 5169
σελ. 62-63 Λ29, Λ30, Λ31 5280
σελ.66 Η12ΦΛ 5500
σελ.66 Η12Φ  5500
σελ.81 Α111 5105
σελ.84  Α109 5090

Περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021 Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.