Σ | ΓΡΑΜΜΑ "Σ" Μεγαλύτερη προβολή

Σ | ΓΡΑΜΜΑ "Σ"

Διαστάσεις: Ύψος 9cm