Ο | ΓΡΑΜΜΑ "Ο" Μεγαλύτερη προβολή

Ο | ΓΡΑΜΜΑ "Ο"

Διαστάσεις: Ύψος 9cm