Λ | ΓΡΑΜΜΑ "Λ" Μεγαλύτερη προβολή

Λ | ΓΡΑΜΜΑ "Λ"

Διαστάσεις: Ύψος 9cm