& | ΣΥΜΒΟΛΟ "&" Μεγαλύτερη προβολή

& | ΣΥΜΒΟΛΟ "&"

Διαστάσεις: Ύψος 9cm